nospam-pl.net

powrót


Współpraca przy serwisie

Nie jestem obecnie w stanie tak często aktualizować serwisu jak bym chciał i jak zapewne należałoby. Zachęcam więc do nawiązania współpracy z serwisem poprzez publikację tekstów : znalazłeś ciekawą informację, artykuł, opracowanie - napisz notatkę na ten temat i umieść ją w serwisie. Proszę jednak o przestrzeganie pewnych zasad. W uzasadnionych przypadkach zasady można trochę nagiąć, ale proszę tego nie nadużywać ;-).

  1. Przyjmowane są zarówno artykuły jaki i krótkie, np. jednozdaniowe notatki prasowe. Jedyny warunek - tekst musi mieć związek ze spamem lub zjawiskiem pokrewnym.
  2. Publikacja w serwisie nie wiąże się z otrzymaniem wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie - autorzy notatek mogą natomiast liczyć na satysfakcję osobistą i splendor związany ze współpracą z niniejszym serwisem.
  3. Umieszczony materiał musi być podpisany własnym imieniem i nazwiskiem. Materiał będzie tym nazwiskiem opatrzony w publikacji. Nie są przyjmowane praca anonimowe lub podpisane "nickiem".
  4. Przed wysłaniem materiału do publikacji należy w miarę możliwości sprawdzić go od strony merytorycznej, np. zweryfikować informację w kilku źródłach. Niektóre szczególnie zalecane źródła informacji są wymienione na stronie głównej serwisu, w kolumnie po prawej stronie. Materiał powinien zawierać odnośnik do co najmniej jednego źródła publikowanej informacji.
  5. bardzo proszę o redagowanie materiałów w zgodzie z zasadami ortografii[pl]i gramatyki[pl] języka polskiego.
  6. Stali współpracownicy mogą otrzymać konto pocztowe w domenie @nospam-pl.net - profesjonalne konto ze znakomitą ochroną antyspamową zapewnianą przez home.pl[pl].
  7. Stali współpracownicy mogą również umieścić banner w serwisie, pod warunkiem jego akceptacji. Kryteria akceptacji bannerów są tajne przez poufne ;-), ale banner strony która nie narusza prawa i dobrych obyczajów zazwyczaj może liczyć na publikację.
  8. Materiał do publikacji na razie należy wysyłać e-mailem. Trwają prace nad przygotowaniem systemu CMS - w momencie jego uruchomienia, stali współpracownicy będą mogli samodzielnie umieszczać w serwisie zredagowane przez siebie materiały.
  9. Zasady współpracy mogą się zmienić bez uprzedzenia w każdym momencie.

 
 


Czwartek, 21.III.2019

Copyright by Łukasz Kozicki © 2002-2003
witryna hostowana przez home.pl Privacy Policy