nospam-pl.net

powrót


Czym jest spam

Za cenne uwagi dziękuję czytelnikom grupy news:pl.news.mordplik, szczególnie Maciejowi, Marcinowi, Piotrowi i Rafałowi.


Spam - zwięzła definicja

Proponowana zwięzła i pojemna definicja spamu we wszelkich jego aspektach, uwzględniająca różne formy tego zjawiska:

Spam to nadmiar informacji zbędnych dla odbiorcy przekazu.

Spam[pl], określany również 'UCE' unsolicited commercial email (niezamawiany komercyjny email) lub 'UBE' unsolicited bulk email (niezamawiany wielokrotny email) - to takie informacje lub przesyłki, których odbiorca sobie nie zażyczył ani wcześniej na nie się nie zgodził. Najczęściej do niczego mu niepotrzebne[1.], powodujące nieekonomiczne wykorzystanie użytych do przesyłki zasobów, często wywołujące irytację. Spam powstał[nospam-pl.net] w latach '80 wraz z rozwojem Internetu, obecnie jest już poważnym problemem komunikacyjnym i finansowym nie tylko Internetu, ale ogólnie społeczeństwa informacyjnego[pl].

Obszary funkcjonowania spamu

Przykłady rodzajów spamu:

Powyższy katalog z pewnością nie wyczerpuje wszystkich rodzajów spamu, bowiem w miarę rozwoju techniki pojawiają się kolejne media komunikacyjne, które również są narażone na zjawisko spamu.

Spam to nie to samo co SPAM

Wątpliwości na ten temat nie pozostawia RFC 2828 - Internet Security Glossary[en] ("Słownik terminów bezpieczeństwa w Internecie"):

$ spam

(I) (1.) Czasownik: bezkrytycznie wysyłać niezamawiane, niechciane, nieistotne lub niestosowne wiadomości, a szczególnie reklamy w dużych ilościach. (2.) Rzeczownik: elektroniczna "poczta śmieciowa". [R2635]

(D) Termin ten nie powinien być zapisywany z użyciem dużych liter, ponieważ określenie SPAM(znak handlowy) należy do firmy Hormel Foods Corporation. Hormel Foods oświadczyła oficjalnie[en]: "Nie sprzeciwiamy się użyciu kolokwialnego terminu [spam] do nazywania [niezamawianej korespondencji handlowej (UCE)], ale sprzeciwiamy się używaniu wizerunku naszego produktu w związku z tym terminem. Ponadto, jeśli termin ten jest stosowany, powinien być zapisywany małymi literami, celem odróżnienia od naszego znaku handlowego SPAM, który powinien być zapisywany dużymi literami".

(C) W wypadku dostatecznej ilości przesyłek, spam może spowodować DoS, tj. atak typu blokada usług (patrz "flooding"). Na podstawie informacji z witryny SPAM, termin ten został adoptowany ze skeczu Monty Pythona, w którym grupa Wikingów śpiewała coraz głośniejszym chórem "SPAM, SPAM, SPAM... ", uniemożliwiając normalną konwersację w restauracji. Analogia znalazła tu zastosowanie, ponieważ spam uniemożliwia normalną konwersację w Internecie.


Wyjaśnienie oznaczeń, zgodnie z art. 2.:
"I" - oznacza ZALECANY sposób użycia terminu.
"D" - oznacza sposób, w jakim termin NIE POWINIEN być stosowany.
"C" - oznacza dodatkowe informacje i komantarze.

SPAM[en] ('SPiced hAM' lub 'Shoulder of Pork And haM') - konserwa produkowana od 1937 roku przez firmę Hormel Foods Corp.[en]. Na początku oferowany w 1.5 funtowych puszkach po 15 centów, podczas Wielkiego Kryzysu[pl] był często jedynym mięsnym posiłkiem dla rodzin bezrobotnych robotników w USA. Jako produkt o długoletniej tradycji, SPAM jest bardzo korzystnie postrzegany przez konsumentów. Zdaniem niektórych, SPAM przyczynił się też do sukcesów amerykańskich żołnierzy na frontach II Wojny Światowej. Skrót będący nazwą produktu jest zarejestrowanym znakiem towarowym w ponad 100 krajach świata. Używanie go w odniesieniu do spamu powoduje dyskomfort zwłaszcza u starszych osób w USA, które nie rozumieją, dlaczego znakomita konserwa stała się synonimem czegoś niepożądanego czy obraźliwego.

Jakkolwiek termin spam wywodzi się od nazwy tej konserwy, to biorąc powyższe pod uwagę, to stosowanie dużych liter w nazwie niechcianej korespondencji jest błędem. Błędem niestety często popełnianym również przez osoby doświadczone w walce ze spamem.


Przypisy

[1.] Wyłącznie odbiorca może zdecydować o tym, co mu jest potrzebne. To, co na ten temat uważa lub domyśla się nadawca, jest bez znaczenia.

[2.] Głównie tymi typami spamu zajmuje się niniejsza witryna.

[3.] Ten rodzaj spamu jest, jak dotąd, wyjątkowo łatwy w zwalczaniu, dlatego do tej pory nie zajmowałem się nim. Jeśli jednak będzie zapotrzebowanie na informacje o sposobach jego zwalczania - też mogę je umieścić w witrynie.

 
 


Piątek, 19.IV.2019

Copyright by Łukasz Kozicki © 2002-2003
witryna hostowana przez home.pl Privacy Policy