[Nospam-PL.NET] [Nospam-PL.NET]


Twój IP:
34.231.21.83

Wtorek, 26 V 2020

wersja do druku [print]

Regulamin korzystania z prywatnego adresu mailowego

Poniższy regulamin jest oparty między innymi na fragmentach FAQ'u Pawła Krawczyka[nospam-pl.net]. Możesz wykorzystać całość lub fragmenty tego tekstu do stworzenia własnego regulaminu, odpowiednio dostosowując go do swoich potrzeb - proszę tylko, byś zechciał umieścić na stronie adnotację typu "na podstawie regulaminu Nospam-PL.NET" (lub coś w tym stylu), a jednocześnie link do tej witryny. Dziękuję.

Na następnej stronie znajduje się mój adres mailowy. Link jest na dole. Przepraszam za takie ceregiele, ale zmusiła mnie do tego ogromna ilość spamu[nospam-pl.net](patrz też Spam FAQ[nospam-pl.net] i Fight Spam on the Internet![en]) jaki dostaję. Z tego samego powodu staram się zabezpieczyć również przed automatami skanującymi Internet w poszukiwaniu kolejnych ofiar.


Ostrzeżenie *

*wzorowane na FAQ'u Pawła Krawczyka

Jeśli zaś trafiłeś tu właśnie w poszukiwaniu adresu, na jaki chcesz wysłać cokolwiek, co mógłbym uznać za spam, musisz wiedzieć pewne rzeczy:

 • Rozsyłanie niezamawianych przesyłek mailowych, a w szczególności reklam, listów łańcuszkowych, zaproszeń na strony www itp... jest niezgodne z zasadami dobrego wychowania w Internecie, czyli Netykietą, oficjalnie spisaną w dokumencie normalizacyjnym RFC 1855[en]. Ze względu na jego uciążliwość, spamowi poświęcono ponadto drugi dokument - RFC 2635[en]. Innymi słowy - spam jest sprzeczny z dobrym obyczajem.

Jeśli rozumiesz co to jest dobry obyczaj i jesteś człowiekiem honoru, to właściwie nie ma potrzeby byś czytał dalszą część tej strony - możesz przewinąć ją do końca, by znaleźć mój adres.

Ostrzeżenie - wersja "dla opornych"

Jeśli jednak należysz np. do ludzi twierdzących, że jeszcze żaden sąd nikogo nie skazał na podstawie netykiety (co zresztą nie jest prawdą) - to czytaj dalej...

Spam jest arogancki

 • Udostępniony dalej adres służy wyłącznie do korespondencji prywatnej, w szczególności nie życzę sobie otrzymywać na ten adres reklam, ofert, listów łańcuszkowych czy innych przesyłek masowych. Za spam będą również uznane wszelkie listy zawierające choćby tylko zapytanie, czy życzę sobie otrzymywać jakiekolwiek mailingi.
 • Wysyłając na mój adres tego rodzaju list zgadzasz się na umieszczenie twoich adresów mailowych, a także adresów internetowych oraz numerów IP wszelkich hostów jakie znajdą się w przysłanym spamie, we wszystkich możliwych czarnych listach oraz blokowanie tych adresów zawsze i wszędzie.
 • Wysyłając na ten adres tego rodzaju list, automatycznie zgadzasz się również na jego ewentualną publikację i przesłanie kopii tego listu firmom i osobom trzecim. W szczególności zgadzasz się na to, że zostanie złożona na ciebie skarga we wszelkich odpowiednich dla danego przypadku abuse, a w razie potrzeby - również do Federacji Konsumentów[pl], co może skutkować pozwaniem cię do sądu z żądaniem uiszczenia należnego odszkodowania.
 • W żadnym wypadku nie będą honorowane jakiekolwiek zastrzeżenia typu Opt-out[en], np. "jeśli nie chcesz otrzymywać od nas maili, odeślij nam ten list z adnotacja NIE", ponieważ:
  1. za jedyny legalny sposób dodania do listy wysyłkowej uważam metodę Opt-In, czyli świadome, zamierzone i własnoręczne podanie do umieszczenia na tej liście, wyłącznie swojego własnego adresu;
  2. zastrzeżenia typu Opt-Out, o ile w ogóle działają, najczęściej służą wyłącznie potwierdzeniu, że poczta przysłana na dany adres została przeczytana i warto na ten adres wysyłać kolejny spam.
 • Jedynie listy typu Opt-In są legitymizowane przez ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną[nospam-pl.net], dostosowującą polskie prawodawstwo do regulacji europejskich, która weszła w życie 10 marca 2003.
 • Za spam może być w szczególności uznany każdy list, którego intencją, w mojej ocenie, jest przyniesienie nadawcy korzyści nieproporcjonalnie większych od korzyści jakie może uzyskać jego odbiorca. Nie dotyczy to oczywiście maili o charakterze prywatnym, a także mogę - choć nie muszę - nie uznać za spam przesyłek ściśle dotyczących moich zainteresowań.

Ostateczna i niepodważalna ocena tego czy coś jest spamem czy też nie, należy do odbiorcy, a nie do nadawcy. Jeśli się nie zgadzasz z tak zdefiniowanym kryterium spamu - najlepiej nic do mnie nie pisz.[1.]

Jeśli chcesz przemyśleć sobie co jest spamem a co nie - stosunkowo dobre kryteria definiuje standardowa definicja spamu[nospam-pl.net] w/g M.A.P.S. Oczywiście, w żadnym wypadku nie zostaną uznane za spam jakiekolwiek komentarze ta temat tej, czy innej zrobionej przeze mnie strony. Przeciwnie, wszelkie uwagi przyjmę z wdzięcznością.
 

Spam jest niezgodny z prawem

Jeśli natrafiłeś na stronę firmy sprzedającej masowo adresy mailowe i twierdzącej przy tym, że jest to zgodne z prawem bo nie narusza ustawy o ochronie danych osobowych - nie wierz w to. Firma taka kłamie, licząc na to, że zarobi na tobie pieniądze - zaś w rzeczywistości:

 • Ustawa o ochronie danych osobowych zezwala na przechowywanie i przetwarzanie danych wyłącznie tych klientów, z którymi wcześniej został nawiązany stosunek prawny (np. poprzez świadczenie mu usługi).
 • Kwestia spamu dotyczy nie tylko ustawy o ochronie danych osobowych[nospam-pl.net], lecz również Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej[nospam-pl.net], a także ustawy o ochronie konsumenta[nospam-pl.net] i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji[nospam-pl.net].
 • W przeważającej większości przypadków spam łamie również prawo działalności gospodarczej[nospam-pl.net], ponieważ spamerzy nie podają w swoich przesyłkach danych wymaganych przez tę ustawę.
 • Niektóre adresy mailowe, pozwalające jednoznacznie zidentyfikować ich adresata, z urzędu w pełni podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych, zwłaszcza po nowelizacji z dn. 25 sierpnia 2001;
 • wysyłka spamu jest już przetwarzaniem danych osobowych - a to podlega ściślejszym ograniczeniom niż tylko zbieranie ogólnodostępnych danych.
 • Zasadnicza większość typów spamu jest zakazana mocą ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną[nospam-pl.net] (uwaga: nie każdy spam mieści się w ramach definicji tej ustawy i nie każda przesyłka elektroniczna zakazana przez tę ustawę jest spamem).
 • W momencie wstąpienia Polski do UE spam stanie się w Polsce nielegalny również z uwagi na regulacje europejskie[eu].
 • Nawet w wypadku braku wystarczających skodyfikowanych regulacji prawnych - Internet jako taki jest jeszcze słabo dostrzegany przez nasze prawo - skuteczną podstawą roszczenia jest prawo zwyczajowe, a w Internecie takim prawem zwyczajowym jest Netykieta[pl], która kategorycznie zabrania rozsyłania przesyłek o charakterze spamu.

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości...

...pragnę zaznaczyć co następuje:

 • Ja sam płacę za połączenia, które służą mi do odbierania poczty z serwera, a nie zamawiałem żadnych przesyłek komercyjnych, ogłoszeń itp., itd. Przysyłając mi spam, wysyłasz do mnie reklamę na mój koszt. Taka praktyka oznacza wyłudzanie pieniędzy od odbiorców reklam i w krańcowym wypadku może spowodować złożenie przez pokrzywdzonego odbiorcę pozwu sądowego.
 • Internet jest miejscem publicznym, a więc wysyłanie niezamawianych maili jest nagabywaniem w miejscu publicznym.
 • Ewentualne tłumaczenie, że to tylko jeden list nie ma nic do rzeczy, bo takich - do niczego mi niepotrzebnych, niezamawianych przesyłek - dziennie dostaję kilka-kilkanaście.
 • Za naruszenie prywatności uważam wykorzystanie do działalności komercyjnej mojego prywatnego adresu e-mail - na co nikomu nie udzielałem zgody.
 • Za nadużywanie technicznych środków przekazu uważam wysyłanie do mnie maili, których nie zamawiałem.
 • To prawda, że wolno zbierać publicznie dostępne dane osobowe (np. adresy mailowe). Nie wolno ich jednak przetwarzać w celu wysyłania poczty.
 • Jeśli pozwoliłeś osobom trzecim by wprowadziły do twojej bazy adresowej mój mail, lub znalazłeś go w sieci i sam wprowadziłeś - sam jesteś sobie winien. Teraz nie dziw się, jeśli twoje listy do użytkowników różnych serwerów będą pozostawały bez odpowiedzi, bowiem zgłoszenie cię do bazy informacji o spamerach może spowodować, iż twoja poczta na bardzo wielu różnych serwerach będzie wędrowała prosto do kosza na śmieci, czyli do /dev/null.
 • Jeśli zakupiłeś od kogoś listę adresów osób, do których można wysyłać ogłoszenia komercyjne - twój błąd, zostałeś oszukany. Ja nie chcę otrzymywać ogłoszeń. Możesz teraz pozwać do sądu firmę od której zakupiłeś tę listę, z oskarżenia o:
  • wyłudzenie (zapłaciłeś za coś innego niż otrzymałeś);
  • oszustwo (dostałeś coś innego niż ci obiecywano);
  • nakłonienie do działania na niekorzyść swojej firmy (tak, skutki przysłania do mnie spamu mogą być dla twojej firmy niekorzystne);
  • nakłonienie do niekorzystnego rozporządzenia majątkiem firmy.
  Jeśli zechcesz tak zrobić - i tylko w takim wypadku - nie wykluczam możliwości udzielenia wsparcia w dochodzeniu praw przeciwko firmie żerującej na innych poprzez sprzedaż list adresów mailowych.

Mój adres e-mailowy...

... jest tutaj

Zastrzeżenie

Zaznaczam, że wszelkie próby zastraszenia mnie lub zmuszenia do czegokolwiek w związku z publikowanymi na tej stronie materiałami mogą być - i zostaną - opublikowane. Podstawa prawna: ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami, art. 82.

Muszę ponadto podkreślić, że nie prowadzę serwisu PolSpam. Wszelkie powiązania, odnośniki czy podobieństwa między moją stroną a witryną PolSpam'u wynikają ze zbieżności tematycznej obu serwisów. Jeśli zatem masz jakieś uwagi do osób prowadzących PolSpam - skontaktuj się z nimi w sposób podany na ich stronie.


Przypisy

[1.] Jeśli wyślesz do mnie list który uznam za spam - w najlepszym (dla siebie) wypadku możesz mnie zirytować.

W nieco gorszym - możesz sprawić, że niektóre serwery na świecie przestaną przyjmować jakąkolwiek pocztę przez Ciebie wysłaną.

W jeszcze gorszym - możesz dostać najpierw wezwanie na komisariat celem złożenia zeznań na okoliczność wysłania niezamawianej informacji handlowej. Następnie, kilka miesięcy później, możesz dostać wezwanie do stawienia się w sądzie znajdującym się w miejscowości odległej o kilkaset kilometrów od miejsca Twojego zamieszkania, gdzie udasz się pociągiem lub samochodem, spędzisz w sądzie około 30 min i otrzymasz wyrok skazujący Cię na mniejszą lub większą karę grzywny[nospam-pl.net].

                                                                                                                                 

Data ostatniej modyfikacji: 11 XI 2004

wersja do druku [print]

--REKLAMA-- --REKLAMA--

 

-

Przysięga głazu rzecznego

"W żadnych okolicznościach i pod żadnym pozorem nie kupię niczego, co zostało mi zaoferowane w formie niezamawianej przesyłki elektronicznej. Nigdy też nie będę forwardował do dużej liczby odbiorców listów łańcuszkowych, petycji, masowych przesyłek czy ostrzeżeń o wirusach. Niech powstrzymanie się od tego będzie moim wkładem dla przetrwania społeczności internetowej."

The Boulder Pledge

"Under no circumstances will I ever purchase anything offered to me as the result of an unsolicited e-mail message. Nor will I forward chain letters, petitions, mass mailings, or virus warnings to large numbers of others. This is my contribution to the survival of the online community."

Roger Ebert, 1996

-
 
[Lynx Friendly] [Valid CSS!] [Valid HTML 4.0!] [W3C-WAI WCAG 1.0 Level A] [Vim The Editor]
 
X X

Copyright by Łukasz Kozicki © 2002-2003
witryna hostowana przez home.pl
Privacy Policy