[Nospam-PL.NET] [Nospam-PL.NET]


Twój IP:
34.231.21.83

Wtorek, 26 V 2020

wersja do druku [print]

Prawa autorskie

Zawartość tej strony jest wzorowana na stronie Prawa autorskie w serwisie Winter.pl Jarosława Zielińskiego.

© Copyright by Łukasz Kozicki 2002-2004.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Bez zgody autora stron, właściciela praw autorskich oraz wydawcy materiałów udostępnionych w Internecie, żadna część tego serwisu nie możne być reprodukowana, przechowywana w innych systemach informatycznych i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem kopiarek czy w inny sposób, poza zakresem wynikającym z dozwolonego użytku chronionych utworów.

Część materialów zamieszczonych w serwisie jest tłumaczeniem artykułów obcojęzycznych. Autor serwisu ma prawa autorskie jedynie do tłumaczenia oraz do zamieszczonych przy nim komentarzy i objaśnień, bez uszczerbku dla praw autorskich autora oryginalnego tekstu.

Część materiałów umieszczonych w tym serwisie jest autorstwa innych osób niż autora serwisu. W każdym wypadku zostało to wyraźnie zaznaczone. Prawa autorskie do tych tekstów należą do ich odpowiednich autorów, a w tym serwisie są udostępniane za zgodą właścicieli tych praw.

  1. Do wszelkich materiałów zamieszczonych w serwisie stosują się przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  2. Zamieszczenie artykułu z serwisu Nospam-PL.NET na innym serwerze www czy w publikacji drukowanej jest możliwe tylko za pisemną zgodą autora. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej na początku danego artukułu (jak np. w 1[nospam-pl.net] i 2[nospam-pl.net]), oznacza to że takiej zgody autor nie udziela. W uzasadnionych wypadkach zgodę można uzyskać kontaktując się z autorem.
  3. Wykorzystywanie materiałów objętych prawem autorskim bez zgody autora jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskiwaniem korzyści materialnych. Osiąganie korzyści może wpłynąć na wysokość i formę odszkodowania przyznanego przez sąd, ale nie zmienia samego faktu zaistnienia naruszenia praw autorskich.
  4. Ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale nie kopiowania całości lub części artykułów.
  5. Dozwolone jest cytowanie niewielkich framentów artykułów pochodzących z serwisu, z podaniem ich źródła. W wypadku cytatu na stronie www "podanie źródła" oznacza odnośnik wskazujący na ten serwis lub konkretną jego stronę, w wypadku publikacji drukowanej oznacza podanie adresu serwisu: http://nospam-pl.net/. Rozmiar cytatu nie może wykraczać poza granice określone w Oddziale 3-cim ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  6. Przy cytacie wskazane jest podanie daty dokonania cytowania, aby czytelnik miał możliwość zapoznania się z aktualną wersją artykułu, ponieważ wiedza i poglądy autora mogły ulec zmianie.
  7. Dozwolone jest indeksowanie zawartości serwisu przez systemy wyszukiwania dostępne publicznie, z wyjątkiem stron zastrzeżonych poprzez zapisy w pliku ~/robots.txt lub przez tagi HTML META name="Robots". Adresy IP systemów naruszających powyższe zastrzeżenia są logowane i mogą zostać podane do wiadomości publicznej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt[nospam-pl.net].

                                                                                                                                 

Data ostatniej modyfikacji: 13 I 2005

wersja do druku [print]

--REKLAMA-- --REKLAMA--

 

-

Przysięga głazu rzecznego

"W żadnych okolicznościach i pod żadnym pozorem nie kupię niczego, co zostało mi zaoferowane w formie niezamawianej przesyłki elektronicznej. Nigdy też nie będę forwardował do dużej liczby odbiorców listów łańcuszkowych, petycji, masowych przesyłek czy ostrzeżeń o wirusach. Niech powstrzymanie się od tego będzie moim wkładem dla przetrwania społeczności internetowej."

The Boulder Pledge

"Under no circumstances will I ever purchase anything offered to me as the result of an unsolicited e-mail message. Nor will I forward chain letters, petitions, mass mailings, or virus warnings to large numbers of others. This is my contribution to the survival of the online community."

Roger Ebert, 1996

-
 
[Lynx Friendly] [Valid CSS!] [Valid HTML 4.0!] [W3C-WAI WCAG 1.0 Level A] [Vim The Editor]
 
X X

Copyright by Łukasz Kozicki © 2002-2003
witryna hostowana przez home.pl
Privacy Policy